SLECHTS TOT ZONDAG: Bespaar tot wel 40% op wanddecoraties, zoals een canvasdoek 28x21 voor €17,99

Impressum

Hoofdkantoor in de buurt van München
myposter GmbH
Breitenau 7
85232 Bergkirchen
Duitsland

Kantoor München
myposter GmbH
Nymphenburger Str. 12
80335 München
DuitslandTelefoon: +32 (0)22 736 189
E-Mail: [email protected]

Bedrijfsleider: Simon von Hertzberg, Anna Ruhland, René Ruhland, Marc Ruhland

Rechtbank München, HRB 195211

BTW-nummer: DE279773589

Verantwoordelijk voor inhoud volgens § 55 Abs. 2 RStV: Anna Ruhland (adres zie hierboven)


Algemene voorwaarden


§ 1 Geldingsbereik

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die tot stand komen tussen myposter GmbH, Breitenau 7, 85232 Bergkirchen, Duitsland en haar klanten.

(2) Alle diensten, leveringen en dienstverleningen van myposter GmbH worden uitsluitend op basis van deze bepalingen en voorwaarden uitgevoerd, op voorwaarde dat deze daadwerkelijk zijn opgenomen in het contract.

(3) Individuele overeenkomsten zijn alleen geldig als een schriftelijke bevestiging van myposter GmbH bestaat.


§ 2 Contract / uitvoering van de opdracht

(1) Aanbiedingen voor producten en diensten van myposter in brochures, advertenties en op het internet zijn niet bindend. De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende online catalogus. Door te klikken op "Verzenden van order" geeft de klant een bindende bestelling van de producten in het winkelmandje af. De bevestiging van de toegang tot de klantenbestelling gaat samen met de aanvaarding van de bestelling en het ontvangst van de factuur, direct na het verzenden van geautomatiseerde e-mail. Met deze e-mailbevestiging is de koopovereenkomst gesloten. Wijzigingen en annuleringen kunnen hierna niet meer worden aanvaard.

(2) De contracttekst wordt niet afzonderlijk door myposter opgeslagen. De orderinformatie wordt voor de klanten per e-mail beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden kunnen op myposter.nl teruggevonden en gedownload worden.

(3) In enkele gevallen behoudt myposter het recht, bestellingen die niet voldoen aan de gestelde eisen of wanneer de opdrachtgever als krediet onwaardig bekend staat, af te wijzen.

(4) myposter accepteert uitsluitend aanvragen en bezorgadressen binnen Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg, Liechtenstein, Frankrijk, Italië, België, Nederland en Spanje. Eventueel reeds gedane betalingen worden minus de eventuele transactiekosten teruggestort of op het creditcard account bijgeschreven.


§ 3 Copyright

(1) De ontwerpers van de designs en afbeeldingen die op myposter worden aangeboden, horen niet bij myposter zelf maar zijn respectievelijke partners van myposter GmbH, klanten zelf of een andere derde partij.

(2) De respectievelijke partner geeft myposter onbeperkt recht om alle foto's en ontwerpen die worden aangeboden op de website van myposter te gebruiken. myposter heeft hiermee dus het recht om alle afbeeldingen voor alle aangeboden nevenproducten te gebruiken. De klant geeft myposter hiervoor toestemming, het geleverde eindproduct is dus vrij van rechten.

(3)Het gebruik van de ontwerpen en beelden, beschreven in paragraaf 2, hebben geen auteursrechten, eigendomsrechten of andere rechten van derden. Dit heeft de respectievelijke partner van myposter schriftelijk vastgelegd.

(4) Door de aankoop van een product, die motieven bevat die door/aan myposter beschikbaar zijn gesteld, verschaft de klant uitsluitend het zakelijke eigendom van het product. Licenties voor het kopiëren van welke aard dan ook, distributie, verwerking en voor de toegang van het publiek zijn daarin niet opgenomen.

(5) De doorverkoop van producten door klanten is toegestaan..


§ 4 Verplichtingen van de klant

(1) De klant bevestigd tijdens het uploaden van de afbeeldingen, dat hij het recht heeft om deze gegevens te reproduceren en te verspreiden. Het geautomatiseerde proces van verwerking is geen handmatige controle of correctie van de gegevens door myposter.

(2)De klant garandeert dat alle bestanden en hun inhoud geen rechten schenden.

(3) De klant garandeert in het bijzonder,
a) dat er geen illegaal geweld verheerlijkende beelden, inflammatoire en racistische bestanden, materialen en inhoud, propaganda middelen, insignes van ongrondwettige partijen of hun vervangende organisaties of instructies voor criminaliteit, pornografische beelden, materialen of inhoud die met seksueel misbruik van kinderen of seksuele handelingen met dieren te maken hebben, geen discriminerende uitspraken of verklaringen met betrekking tot ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd verzonden worden naar myposter;
b) dat er geen wetten om jongeren of strafrecht te beschermen worden geschonden. Dit geldt met name voor de wettelijke bepalingen van §§ 184 ev van het Wetboek van Strafrecht (verspreiding van pornografie), 185 ff StGB (Belediging, laster, laster) en de bepalingen van het verdrag minderjarigen;
c) dat de bestanden (in het bijzonder beeld- en tekstbestanden), content en materialen die worden verzonden naar myposter, geen auteursrecht, merkenrecht of andere rechten van derden, het algemene recht of andere rechten van derden schenden.


§ 5 Levering, levertijden

(1) Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, vindt de levering in de regel plaats in de fabriek van myposter.

(2) Gedeeltelijke leveringen zijn toelaatbaar tot een redelijke hoeveelheid. Elke deellevering geldt als een zelfstandige levering. Indien de deelleveringen voor de klant buitengewoon onredelijk zijn, zal de klant door de daaruit voortvloeiende kosten niet worden berekend.

(3) myposter probeert de aangegeven levertijden in het contract altijd te respecteren. Wanneer het door myposter in uitzonderlijke gevallen niet mogelijk is om de overeengekomen termijnen in acht te nemen, heeft de klant het recht het contract terug te trekken.

(4) De termijn voor de levering wordt door myposter worden vastgesteld op twee weken. Deze periode begint met de ontvangst van de aflossingsvrije periode van de klanten bij myposter. Als het uitstel om bepaalde redenen onaanvaardbaar is voor de klant, dan is deze niet geldig. In het bijzonder is dit het geval als de rente in een respijtperiode langer verplicht wettelijk toegestaan vervallen of wanneer er sprake is van een vaste transactie.

(5) Bij leveringsproblemen die niet veroorzaakt zijn door myposter, en die door myposter ook niet kan beïnvloeden, behoudt myposter het recht om de overeenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat de belemmering niet van tijdelijke aard is, zonder aansprakelijkheid voor schade. Dit geldt met name voor inwerkingen van overmacht. Voor de periode van de belemmering komt myposter niet niet in leveringsgebreken. Reeds betaalde producten worden terugbetaald in geval van annulering.

(6) Zolang de klant een betalingsachterstand heeft, stopt myposter met al zijn dienstverleningen aan de klant. Betalingen worden in chronologische volgorde op open vorderingen, rente en kosten verrekend.

(7) Wanneer je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, dan moet je de kosten van het terugzenden van de goederen dragen, indien de geleverde goederen overeenkomen met jouw bestelling en als de prijs van de geannuleerde goederen niet hoger is als € 40 of als je bij een hogere prijs van het product op de datum van de annulering nog geen tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling hebt verricht. Anderszins is de retourzending kosteloos.


§ 6 Betaling

(1) De koopprijs is met onmiddellijke ingang verschuldigd op het moment van het sluiten van het contract. Het verschuldigde bedrag wordt op voorhand in rekening gebracht. Debet en creditcard worden belast bij het voltooien van de bestelling.

(2) Alle prijzen die worden weergegeven zijn inclusief BTW.

(3) De betaling gebeurt met een creditcard, debitcard, Paypal, bankoverschrijving, Amazon Payments, betaling of factuur.

Als betalingsdienstaanbieder zijn de volgende dienstverlener voor u beschikbaar.
Met de selectie van de betreffende betaaldienst gaat u akkord met de openbaarmaking van jouw persoonlijke gegevens om de betaling te verwerken.

1. RatePAY GmbH
Franklinstraße 28-29
10587 Berlin

2. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

3. Amazon Payments Europe S.C.A.
5, Rue Plaetis
2338 Luxemburg

4. American Express Payment Services Limited
Theodor-Heuss-Allee 112
60486 Frankfurt am Main

5. payolution GmbH
Am Euro Platz 2
1120 Wien
Österreich

6. Sofort GmbH
Theresienhöhe 12
80339 München

7. Concardis GmbH
Helfmann-Park 7
65760 Eschborn

8. PostFinance AG
Mingerstrasse 20
3030 Bern

9. Klarna Bank AB (publ).
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
Schweden

10. Adyen B.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50
1011 DJ Amsterdam

11. Braintree
222 W Merchandise Mart Plaza
Suite 800
Chicago, IL 60654

Braintree, a PayPal Service
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

(4) Wanneer de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, dan heeft myposter het recht om het verschuldigde bedrag opeisbaar te maken. Dit geldt in het bijzonder indien betalingen gestopt of teruggedraaid worden, en de algemene kredietwaardigheid in het geding is.

(5) Als de klant een terugvordering van automatische incasso’s van bankdeposito’s of creditcard vergoedingen moet vertegenwoordigen, dan behoudt myposter het recht om administratiekosten in rekening te brengen.

(6) Verzendkosten van alle soorten, inclusief verpakking, transportkosten, transportverzekering en leveringen zijn voor de klant. De tarieven en kosten worden berekend op basis van de meest actuele verzendprijslijsten van myposter.

(7) Bijkomende verzendkosten, veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste afleveradressen zal bij de klant in rekening worden gebracht, op voorwaarde dat deze verantwoordelijk is voor de onjuiste informatie.

(8) Aanvullende Gebruiksvoorwaarden en Privacy verklaring RatePAY GmbH Om je aantrekkelijke betaalwijzes aan te kunnen bieden, werken wij samen met de RatePAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (hierna RatePAY) . Wanneer er bij het gebruik van een RatePAY-betaling een effectief verkoopcontract tussen jou en ons ontstaat, dan staan wij we onze vordering tot betaling aan RatePAY af. Door het gebruik van de RatePAY-betalingstermijn, wijzen we onze vordering tot betaling van de partner bank RatePAY GmbH. Door bij myposter een van de hier aangeboden RatePAY-betalingen te selecteren, ga je akkoord met onder jouw bestelling in de openbaarmaking van jouw persoonlijke gegevens en die van de bestelling, ten behoeve van de identiteit en kredietcheck, en de overeenkomst de RatePAY GmbH. Alle details zijn te vinden in de aanvullende voorwaarden en privacy policy van RatePAY betaalmethoden die deel uitmaken van deze voorwaarden en altijd van toepassing zijn wanneer je kiest voor een RatePAY-betaling. Voor kopers uit Oostenrijk gelden volgende aanvullende voorwaarden en de Privacy Policy wanneer zij de RatePAY-betaling toepassen (AT). Alle details vind je hier aanvullende algemene voorwaarden.
Voor klanten uit Oostenrijk geldt het volgende: algemene voorwaarden.

(9)Aanvullende voorwaarden voor koop op rekening en koop met betaling in termijnen


§ 7 Eigendomsvoorbehoud

(1) De goederen blijven tot de volledige en definitieve betaling eigendom van myposter GmbH.

(2) In het geval van laattijdige betaling van de klant, na het sturen van aanmaningen waarvan de betalingstermijn verstreken is, behoudt myposter het recht om de producten terug in haar bezit te nemen. De vraag naar het eigendomsvoorbehoud zoals de herroeping of inbeslagname van de goederen door myposter vertegenwoordigen geen terugtrekking uit het contract voor zover de niet-verplichte toepasselijke wetgeving in het bijzonder zich verzet tegen de regelgeving van het consumentenkrediet.


§ 8 Garantie

(1) Informatie, tekeningen, illustraties, technische gegevens, gewicht, metingen en functionele specificaties in brochures, catalogi, advertenties of prijslijsten zijn voor informatieve doeleinden. myposter is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie. Wat de aard en omvang van de levering betreft, is uiteindelijk alleen de factuurinformatie beslissend.

(2) Tenzij er een schriftelijke garantie is gegeven, geldt er in principe geen garantie op het vervagen of de waterdichtheid van drukwerk. myposter geeft duidelijk aan wanneer producten die niet specifiek voor de buitenruimte zijn bedoeld, moeten worden gebruikt/geplaatst in gesloten ruimtes.

(3) De voorwaarden en specificaties die zijn vastgesteld tijdens het afsluiten van het contract, vertegenwoordigen de technische stand. Kleine technische afwijkingen (met name bijsnijden en uitgedrukte veelkleurigheid) van de geleverde goederen uit de geadverteerde goederen zijn toegestaan en vertegenwoordigen geen fout zolang deze deze acceptabel zijn en het contractuele doel niet beperken. Beelden die worden bijgesneden, kunnen, zoals gebruikelijk in de commerciële grenzen enigszins, maar niet significant verschillend zijn van de vooraf bepaalde afmetingen. Kleine standaard kleurverschillen in expressie kunnen optreden wanneer de monitor van de cliënt anders en niet kleurvast gekalibreerd is. Zwart/wit afdrukken kunnen door de kleurendruk een kleine, gebruikelijke kleurafwijking bevatten. Terugvorderingen, creditnota en vervangende afdrukken zijn uitgesloten in dit verband, met uitzondering van een afwijking buiten het normenkader.

(4) De verjaringstermijn van garantieclaims voor de geleverde goederen is twee jaar na ontvangst van de goederen. Indien de klant een ondernemer (§ 14 BGB), dan is de verjaringstermijn één jaar.

(5) De aanspraak van klanten op garantie stelt voorop dat zij, zolang de klant een ondernemer is, hun verschuldigde inspectie en bezwaar uit hoofde van § 377 HGB hebben nageleefd.


§ 9 Beperking van de aansprakelijkheid

(1) Voor schade die te wijten is aan opzet of grove nalatigheid zijn, alsmede schade als gevolg van juridische gebreken en het gebrek aan verzekeringen is myposter onbegrensd aansprakelijk. Dit geldt ook voor indirecte gevolgschade zoals gederfde winst in het bijzonder.

(2) Voor schade als gevolg van de consument die toe te schrijven zijn aan lichte nalatigheid, draagt myposter alleen verantwoordelijkheid als er een verplichting (kardinale verplichting) is geschonden, de nakoming voor het bereiken van het contractdoel is van bijzonder belang. Dit geldt ook voor indirecte gevolgschade, inclusief gederfde winst.

(3) Voor schade van ondernemers die te wijten is aan nalatigheid zijn, wordt de aansprakelijkheid bij het afsluiten van het contract kenmerkend voor voorzienbare schade eveneens dubbele contractwaarde beperkt. Dit geldt ook voor indirecte gevolgschade, inclusief gederfde winst.

(4) De eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen in alinea’s 1 en 3 zijn mutatis mutandis ook van toepassing ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en agenten van myposter.

(5) myposter is in ieder geval aansprakelijk voor eventuele schade aan leven, lichaam en gezondheid. De aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheid blijft onaangetast.


§ 10 Gegevensbescherming

Met betrekking tot databescherming, geldt de beschermingsgegevens informatie van myposter.


§ 11 Herroepingsrecht

Het recht op herroeping of retourneren is volgens § 312g par. 1 Burgelijk Wetboek en § 312g par. 2 nr. 1 Burgelijk Wetboek uitgesloten zodra de producten worden geproduceerd volgens de wensen van de klant en specifiek zijn afgestemd op hun persoonlijke behoeften. Om deze reden zijn alle door myposter GmbH vervaardigde fotoproducten, inclusief fotolijsten en designfoto´s, uitgesloten van het herroepingsrecht.


§ 12 Vernietiging van het toegezonden materiaal

(1) Alle opdrachtformulieren en templates die voor de uitvoering van het contract, door de klant beschikbaar worden gesteld, worden na de uitvoering van het contract door myposter vernietigd. Uit de klant op het moment van de bestelling uitdrukkelijk de bovenstaande afgewerkte materialen terug te willen ontvangen, dan stuurt myposter de documenten natuurlijk terug naar de klant. De kosten voor de verzending zijn voor de klant.

(2) Voor de garantiedoeleinden en voor reparaties behoudt myposter het recht om een back-up van alle ingediende dossiers te maken. Deze back-up wordt door myposter uitsluitend gebruikt met het oog op rectificatie. Het opslaan van de bestanden gebeurd op een gehuurde server van myposter. De gegevens kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant permanent verwijderd worden van myposter. Wanneer dit gebeurt is dit het goeddunken van myposter GmbH.


§ 13 Systeemintegriteit en storing van de website

(1) Het gebruik van mechanismen, software of andere scripts in verband met het gebruik van myposter site, die de functionaliteit van de myposter website beïnvloeden, is voor de klant verboden.

(2) Maatregelen die als gevolg een onredelijke of overmatige belasting van de infrastructuur myposter veroorzaken, mogen niet worden genomen. De gebruiker van deze website mag geen door myposter gegenereerde content blokkeren, overschrijven of wijzigen. Eventuele ingrepen die kunnen interfereren met de myposter website zijn verboden.

(3) ) De inhoud van myposter’s website mag niet gekopieerd, verspreid of gekopieerd op een andere manier worden, als er geen toestemming is van de rechthebbende Dit geldt vooral voor het kopiëren door automatische mechanismen of door middel van robot / crawler – zoekmachine technologieën.

(4) De klant is verplicht om het door haar gekozen wachtwoord voor het myposter account vertrouwelijk te behandelen en voor misbruik te beschermen. Voor schade als gevolg van verkeerd gebruik van het account of het delen van het wachtwoord, is de klant aansprakelijk.


§ 14 Slotbepaling

(1) De relatie tussen de klant en myposter is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. Dwingende bepalingen van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

(2) De beschikbare middelen voor het contract zijn in het Duits.

(3) Plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen de klant en myposter als de klant, handelaar, rechtspersoon van publiek recht of openbare speciale activa, of heeft geen algemene bevoegdheid in Duitsland of na afloop van zijn woonplaats buitenlandse verplaatst of zijn woonplaats op het moment dat de actie is niet bekend, die de zetel van myposter. Voor klachten tegen de myposter GmbH München bij uitsluiting bevoegd. Dwingende wettelijke bepalingen inzake exclusieve bevoegdheid blijven onaangetast door deze bepaling.

(4) Indien een van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ineffectief zijn of zich verzetten tegen de wettelijke regels, zal het de effectiviteit van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

(5) myposter behoudt de voorwaarden te allen tijde zonder opgaaf van redenen te veranderen. De klant wordt ingelicht wanneer er een verandering plaatsvindt. Bij een wijziging van de voorwaarden is een hernieuwde toestemming van de klant nodig

Download: Algemene voorwaarden (PDF)